ACTUEEL:

Nieuwe documenten: Voorlichting van de gemeente Geldrop-Mierlo over de uitvoering van de Wmo in 2015: klik hier

Agenda Wmo-raadsvergadering op vrijdag 3 augustus 2018: klik - hier

  1. ​opening en vaststellen agenda
  2. ​mededelingen
  3. ​notulen vorige vergadering
  4. voorbereiding gesprek nieuwe wethouder​
  5. kennismakingsgesprek nieuwe wethouder
  6. wat verder ter tafel komt
  7. rondvraag

Welkom

Welkom op deze website van de Wmo-raad Geldrop-Mierlo.

Op deze website willen wij U informeren over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in het algemeen en de Wmo-raad Geldrop-Mierlo in het bijzonder.

De Wmo-raad is een onafhankelijk adviesorgaan dat de gemeente adviseert over alle zaken die betrekking hebben op de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De raad kan zowel gevraagd als ongevraagd advies uitbrengen.

Abonneren op WMO-raad Geldrop-Mierlo RSS