Voorlichting gemeente Geldrop-Mierlo

In de nieuwe wet Wmo 2015 is bepaald dat een groot aantal zorgtaken overgaan van het rijk naar de gemeenten. De gemeente Geldrop-Mierlo publiceert wekelijks voorlichtingsartikelen (in het huis-aan-huisblad Middenstandsbelangen) met daarin uitleg hoe een en ander in onze gemeente wordt vorm gegeven.

Alle reeds gepubliceerde artikelen vindt op deze website van de Wmo-raad Geldrop-Mierlo, toekomstige artikelen zullen volgen.

De lijst van beschikbare artikelen vindt U hieronder. Klik op de titel om het artikel te lezen, de artikelen zijn ook toegankelijk via het Navigatiemenu, in de linkerkolom van elke pagina.

  1. Centrum voor Maatschappelijke Deelname, ook in Geldrop-Mierlo
  2. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), wat verandert er in 2015?
  3. Het CMD en Jeugdzorg
  4. Huishoudelijke ondersteuning in 2015
  5. Nieuws over Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten; Gemeente wordt verantwoordelijk voor begeleidingstaken
  6. Persoonsgebonden budget (PGB)
  7. Afschaffing inkomensregelingen chronisch zieken en gehandicapten

Tags: